Meediakoolitus “Hirmust eduni”

Meediakoolitus “Hirmust eduni” on mõeldud juhile, töötajale või kollektiivile, kellel on vajadus rääkida avalikkusega ning kujundada oma lugu, kuid kellel puuduvad teadmised ja oskused, kuidas seda teha nii, et kahjud oleksid võimalikud väikesed ja kasutegur võimalikult suur.

Rebase reeglid

Koolitusel saavad selgeks “Rebase reeglid”.

 • OMA LUGU – Oma lugu tuleb endal teha! Hoia oma meediaväljund kontrolli all ja ära oota meedialt armuande.
 • IMAGO – Imago on see, mida sinust räägitakse selja taga. Hea imago tagab usaldusväärsuse, usaldusväärsus tagab võimaluse oma sõnumit edukalt levitada. Meedia on sinu imago ehitamise tööriist.
 • VASTUS – Tähtis pole küsimus, tähtis on vastus! See on kogu meediasuhtluse ideoloogia alus. Õpetus on suunatud oma vastuste väljamõtlemisele ja esitamise metoodikale.
 • ETTEVALMISTUS – Avalikku suhtlemist ei ole olemas ilma ettevalmistuseta! Enamik meediakatastroofe on tingitud just kehvast ettevalmistusest.
 • KUHU? – On mõtteid ja isegi tekst, aga kuhu ja kuidas nendega minna? Viimasel ajal on tekkinud palju uusi võimalusi.
 • LÜHIDALT – Mida lühemalt räägid, seda rohkem aega saad! See põhimõte sunnib ette valmistama täpseid vastuseid, ütlusi, kõnekäände, vanasõnu.
 • KRIIS – Igasuguseid olukordi võib ette tulla – kas kogemata või pahatahtlikkusest – ja nendeks tuleb valmis olla.
 • OHUD – Libauudised, trollimine, infosõda, spinnimine, mõjuoperatsioonid, sotsiaalmeedia jne. Need sõnad murravad meie igapäevaellu vääramatu jõuga.

Kuidas jõuda hirmust eduni?

Valdavalt on inimestel hirmud seotud kriitika ja riskidega, mis meediaesinemistega võib kaasneda. Õppimine, treenimine ja harjutamine tõstab enesekindlust ja õnnestumise võimalust. “Hirmust eduni” koolitusel keskendume järgmistele ressurssidele:

Kriitikataluvus

Kriitika on normaalne nähtus ja paljudel juhtumitel parim võimalus õppida. Enamik seda siiski nii ei taju ja neid häirib kriitiline avalikustamine väga. Kuidas ja missuguste harjutusega endale “paksemat nahka” kasvatada? Kuidas aru saada, mis on tegelikult ohtlik? Koolitusel õpitu rahustab ning annab julguse kriitikale vastu minna.

Meediariskide vähendamine

Eduka meediasuhtluse aluseks on teatud reeglite tundmine ning ettevalmistusmeetodite kasutamine. Koolitusel saavad selgeks “Rebase reeglid”.

Emotsionaalne saavutusvõime

Kõige olulisem on võitlus imago eest ehk mida sinust räägitakse selja taga. Meediasuhtluses on vaja tunda teatud reegleid, sest vead imago ülesehituses on rasked ning vale müüdi sisse sattumine tihti saatuslik. Kuidas imago ehitamine põhitegevuse juurde toimub? Seda koolitusel õpimegi.

Enesekindlus

Suurt osa inimesi segab avalikus suhtluses ebakindlus. Inimsed pole õppinud, missugused on riskid ja kui suured on võimalused ning kardetakse rikkuda imagot. Reeglina tähendab see liigset ettevaalikust ja koos sellega võimaluste mittekasutamist.

Veel keerulisem variant on liigne enesekindlus, mis väga tihti viib imagokahjudeni. Õigete harjutuste ja ettevalmistusmetoodikate abil on võimalik treenida ning saavutada enesekindlus edukaks meediasuhtluseks.

Eristumine

Liiga turvalise, teistega sarnaste variantide puhul ei lähe mõju edasi. Oma tegevustes ja sõnumites tuleb leida eristumise aspekte. Koolitusel õpime, kuidas mõelda teisiti.

  raul rebase raamat

  Koolituse formaat

  Koolituse sisu ehitatakse üles vastavalt tellija vajadustele ja osalejate varasemale meediasuhtluse kogemusele. Teemad läbitakse loengu ja diskussiooni vormis. Teooria ja praktika on omavahel lõimunud. Koolitus on praktiline ja kõiki osalejaid aktiivselt kaasav, viiakse läbi grupiarutelusid, teste ja harjutusi.

  Foto autor Kairit Leibold. ERR fototeek. Autoriõigustega kaitstud.

   Lühem koolitus annab põhilised oskused meediasuhtluses orienteerumiseks.

  Ühepäevane koolitus võimaldab minna praktiliste harjutustega rohkem süvitsi, need lepitakse vastavalt vajadusele kokku (oma loo ehk identiteedi väljatöötamine, intervjuu ettevalmistuse ja/või intervjuu andmise harjutamine, kriitiline intervjuu vms).

  Kahepäevane koolitus võimaldab minna meediasuhtluse treenimisega rohkem süvitsi.

  Esimesel päeval õpitakse meediasuhtluse reegleid, ettevalmistusmeetodeid, luuakse oma lugu ning selgitatakse välja osalejate valmisolek meediasuhtluseks (kas ja millised on hirmud, millele tuleks tähelepanu pöörata) – luuakse psühholoogiline ettevalmistus.

  Teisel päeval harjutatakse, saadakse tagasisidet ning parandatakse oskuseid – toimub treening. Kahepäevane koolitus võimaldab teisel päeval kasutada ka kaameratreeningut. Seda ei tehta kunagi esimesel päeval ilma põhjalikuma ettevalmistuseta inimestele, et välistada võimalik kaamera traumeering. Videotreening on aga väga võimas meetod eduka meediasuhtluse tõeliseks omandamiseks.

  Koolituse pikkus valitakse vastavalt osalejate arvule, osalejate varasemale ettevalmistusele ning tellija ootustele ja võimalustele.

  Võtke ühendust. Kirjeldage koolitusvajadust ning teeme vastavalt personaalse pakkumise. 

  raul rebase raamat

  Meediaõpik

  Koolituse täiendmaterjal

  Raamat „Hirmust eduni. Meediasuhtluse 8 reeglit“ (Rebane, 2019) on koolitusel õpitut täiendav ja kinnitav teos. Kuidas kujundada oma esinemiste ideoloogiat (oma lugu), kuidas koostada sõnumeid, kuidas valmistuda esinemisteks kuni riietuseni välja on raamatus kokku võetud 8 reegliga. Oma kogemusi jagavad Eesti tippajakirjanikud, kellel on kümnete tuhandete intervjuude kogemusi. Raamatu harjutused on koostatud viisil, et neid on võimalik ka kodus üksi teha ja saavutada kiiresti oma oskuste paranemine.

  Täna oli viimane päev sinu elus, kui võis tekkida mõte suhelda meediaga ilma ettevalmistuseta.

  Raul Rebane